خرید یونجه در بجنورد

خرید یونجه در بجنورد

خرید یونجه در بجنورد
خرید یونجه در بجنورد

به گفته حصاری، طی ماه جاری قیمت ذرت روسی با احتساب کاریه حمل

در هر کیلو به هزار و 250 ، قیمت جو با احتساب کرایه

حمل در هر کیلو به هزار و 120 تومان، قیمت کنجاله

سویا با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به دو هزار و 50 تومان،

قیمت کنسانتره درجه یک در هر کیلو به هزار و 320 تومان،

قیمت کاه ( تولید داخل ) در هر کیلو به 850 تومان

و قیمت یونجه ( تولید داخل ) در هر کیلو به هزار و 400 تومان رسیدند.

فروش یونجه در بجنورد

فروش علوفه مشهد

به گفته حصاری، طی ماه جاری قیمت ذرت روسی با احتساب کاریه حمل

در هر کیلو به هزار و 250 ، قیمت جو با احتساب کرایه

حمل در هر کیلو به هزار و 120 تومان، قیمت کنجاله

سویا با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به دو هزار و 50 تومان،

قیمت کنسانتره درجه یک در هر کیلو به هزار و 320 تومان،

قیمت کاه ( تولید داخل ) در هر کیلو به 850 تومان

و قیمت یونجه ( تولید داخل ) در هر کیلو به هزار و 400 تومان رسیدند.

 مرکز فروش یونجه در بجنورد

فروش علوفه تهران

به گفته حصاری، طی ماه جاری قیمت ذرت روسی با احتساب کاریه حمل

در هر کیلو به هزار و 250 ، قیمت جو با احتساب کرایه

حمل در هر کیلو به هزار و 120 تومان، قیمت کنجاله

سویا با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به دو هزار و 50 تومان،

قیمت کنسانتره درجه یک در هر کیلو به هزار و 320 تومان،

قیمت کاه ( تولید داخل ) در هر کیلو به 850 تومان

و قیمت یونجه ( تولید داخل ) در هر کیلو به هزار و 400 تومان رسیدند.

به گفته حصاری، طی ماه جاری قیمت ذرت روسی با احتساب کاریه حمل

در هر کیلو به هزار و 250 ، قیمت جو با احتساب کرایه

حمل در هر کیلو به هزار و 120 تومان، قیمت کنجاله

سویا با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به دو هزار و 50 تومان،

قیمت کنسانتره درجه یک در هر کیلو به هزار و 320 تومان،

قیمت کاه ( تولید داخل ) در هر کیلو به 850 تومان

و قیمت یونجه ( تولید داخل ) در هر کیلو به هزار و 400 تومان رسیدند.


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *