برچسب: فروش جو در محمودآباد

  • فروش یونجه در محمود آباد | 09900035008

    فروش یونجه در محمود آباد فروش یونجه در محمود آباد فروش جو در محمودآباد در حالی که مشغول آماده کردن یونجه است، این به این معنی است که محصول می‌تواند در ماه مارس قطع شود. زمانی که کاشت آن کاشته شد، به طوری که اگر سبزی با علوفه سازگار باشد، آن‌ها نخواهند توانست برگ‌های خود […]