برچسب: فروش جو همدان

  • فروش علوفه همدان | 09900035008

    فروش علوفه همدان ادامه مقاله علوفه: راه حل های نیتروژن که حاوی آمونیاک آزاد نیستند می توانند به سطح خاک بدون از دست رفتن نیتروژن اعمال شوند. توصیه می شود که از دست رفتن آمونیاک از اوره ممکن است مشکل باشد. همچنین می توان از راه حل های آمونیاک آزاد نیتروژن در سیستم های آبیاری […]