برچسب: فروش کاه تهران

  • فروش علوفه تهران | 09900035008

    فروش علوفه تهران ادامه مقاله علوفه : معدنی شدن، تبدیل نیترات از ترکیبات آلی به ترکیبات معدنی، اساسا انتشار نیترات از مواد آلی است که فاسد شده است. این فرسایش وابسته به میکروارگانیسم ها است که در واقع نیازمند مواد معدنی نیترات. نیترات بستگی به نسبت کربن و نیترات در مواد آلی دارد. خاک با […]