برچسب: فروش کاه مشهد

  • فروش علوفه مشهد | 09900035008

    فروش علوفه مشهد ادامه مقاله علوفه: در طول دوره های جذب سریع، انتشار کتایون غیر قابل تعویض می تواند برای رفع نیازهای محصول کافی نباشد و رشد گیاه را می توان محدود کرد. در فصل گرم فصل، انتشار کاتیون از استخر غیر قابل تعویض در طول ماه های زمستان می تواند باعث می شود که […]