برچسب: فروش کاه گنبد

  • فروش علوفه گنبد | 09900035008

    فروش علوفه گنبد ادامه مقاله علوفه: نوع خاک نوع خاک یا بافت طبقه بندی خاک را به گروه های شناخته شده “شن، گرما و خاک رس” می دهد. . یک اصطلاح دیگر که در طبقه بندی خاک مورد استفاده قرار می گیرد، اما یک کسر خاک پایه نیست، لوم است. این کلمه به معنای یک […]