برچسب: فروش یونجه در بجنورد

  • خرید یونجه در بجنورد

    خرید یونجه در بجنورد به گفته حصاری، طی ماه جاری قیمت ذرت روسی با احتساب کاریه حمل در هر کیلو به هزار و 250 ، قیمت جو با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به هزار و 120 تومان، قیمت کنجاله سویا با احتساب کرایه حمل در هر کیلو به دو هزار و 50 تومان، […]